Post Top Ad

Đây là lần đầu tiên ở Thượng Hải

Khi tôi đang làm việc cho một công ty trước khi về hơn 10 năm kể từ bây giờ, tôi đã đến Thượng Hải của Trung Quốc.
Trung Quốc ở Thượng Hải, mà là người đầu tiên đi, ở đây và ở đó trong thành phố, đã rất ngạc nhiên rất nhiều trong tòa nhà cao tầng được xây dựng.
Tại Thượng Hải, rằng mối quan tâm của trận động đất không có các tòa nhà cao tầng là rất thường xuyên trong thành phố.
Bên cạnh đó, tại thời điểm đó, nhưng đã cho biết người dân địa phương, phổ biến nhất là số 30 tầng trở lên của tòa nhà trong thành phố của châu Á, nó là có ở Thượng Hải.
Ngoài ra, nằm trong các tòa nhà cao tầng cũng trong thành phố ở đây và ở đó trong tòa nhà, ở đâu, đã được di chuyển thiết bị nặng của cần cẩu.
Bên cạnh đó, các thung lũng của tòa nhà cao tầng của thành phố, đã bị bỏ lại với một ngôi nhà mà có vẻ là gạch kiểu cũ.
Tuy nhiên, trong tương lai gần cũng ngôi nhà, đã làm nó với sự phá hủy, được Mashi nghĩ rằng nó sẽ được di chuyển thiết bị nặng khoảng sử dụng được cũng tại thời điểm đó.
Như vậy, ở Thượng Hải vào thời điểm đó, rằng mặt trước của Thượng Hải World Expo, thành phố Achirakochiradde, đang chuyển động cần cẩu thiết bị nặng, tu sửa lớn của thành phố nó đã được thực hiện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad